Szállítás

ingyenszállítás

Hírlevél
Fizetési megoldás

Charles Ingalls 10 tanítása

Charles Ingalls, papa, rengeteg tanulsággal szolgál számunkra, hogyan kell egy jó életet élni. Karakteres férfi volt, erős, kiváló erkölcsi érzékkel és állhatatossággal, lelkierővel. Ezek a tanítások visszaköszönnek Laura Ingalls Wilder írásaiban is. Papa olyan életet élt, amely mélyen gyökerezett megingathatatlan hitvallásában. Életét jellegzetesen örömteli élvezettel élte, lángoló pionír szelleme mert nagyokat álmodni, és lelki szemeivel egy jobb életet látott családja számára. Ingalls papa valóban sokat tanított nekünk az életről. Az ő öröksége tovább él az általa felperzselt nyomokban és abban az egyszerű életben, amelyet családjának megalapozott.

1. Hűség és állhatatosság
Papa sziklaszilárd hittel rendelkezett. Az Ingalls család túlélt termések elvesztését, hóviharokat, tüzeket, szöcskejárást és még sok más kudarcot, mindezek ellenére mindvégig pozitívan álltak hozzá a katasztrófákhoz. Amikor a termését a vihar tönkretette, istenhez kiáltott, mégis hitet gyakorolt azáltal, hogy bízott jóindulatában, amellyel kiutat talál majd családja számára. Papa és mama hithű volt egyházában és a közösségben, és az igazi Charles Ingalls iskolai megbízottként, illetve seriffhelyettesként is teljesített szolgálatot De Smetben. Papa mindenkit reményben tartott és bátorított. Optimista volt, mindenki kilátásait felfényesítette.

charles_10_tan_1

2. Házasság, család és szeretet
Ingalls papa szenvedélyesen szerette a feleségét és a családját. Keményen megvédte őket, és védelmet nyújtott számukra bármely eszközzel. Azzal, ahogyan az életét élte, egyben tanított vele, illetve a lámpás fénye melletti beszélgetések alkalmával. Mélységes szeretetét azáltal is kimutatta felesége iránt, hogy a házukat a saját két kezével építette meg. „Igazi ablaküveggel, hiszen ő megérdemli.” Papa nagyszerű vezető is volt, és mindezt kedvességgel és szívvel tette.

charles_10_tan_2

3. Nincs hitel
Papa megtanította számunkra, hogy takarékosan, mértékkel és bölcsen kell bánnunk a pénzzel, és hogy senki felé ne tartozzunk. Az egyik epizódban, miután a Hanson-malom bezárt, ő pedig munka nélkül maradt, papa kijelentette: a család többet nem vásárol hitelbe az Oleson üzletben, vagy készpénz, csak készpénz.

charles_10_tan_3

4. A mások felé való önzetlen gondoskodás
papa különösen önzetlen volt mások felé, különösen azok iránt, akik a leginkább sebezhetőek voltak. A tv-sorozatban ennek különösen nagy példáját mutatta meg azáltal, hogy magához vette Albertet, Jamest és Cassandrát. Papa különösen érzékenységet mutatott a környezete iránt, és idejét, energiáját nagylelkűen szánta rá másokra.

charles_10_tan_4

5. Egyszerű élet
„Minden jó, ha jó a vége” - mondogat mindig papa. Az anyagi javak csupán jönnek és mennek, ahogyan a háziállatok, családok és a család is. Az Ingalls családnak számtalanszor kellett gyökerüket kitépve elköltözni, maguk mögött hagyni megszerzett tulajdonokat, ingatlant, de egyetlen dolog soha nem változott: ameddig együtt voltak, otthon voltak. Papa megmutatta számunkra szavakban és tettekben egyaránt, hogy az élet legjobb dolgai mind ingyen vannak. Csöndes, egyszerű életet élt, amely tele volt megelégedettséggel és békével.

charles_10_tan_5

6. A megelégedettség az igazi vagyon
A 2. évadban, A leggazdagabb emberben, halljuk, amint Mr. Oleson és papa arról beszélgetnek, mi az az érték, amely mélyebb és sokkal jelentősebb, mint a vagyon, „Charles, azt hiszem, maga a leggazdagabb ember Walnut Grove-ban”, jelenti ki Mr. Oleson. „Tudom, hogy az vagyok”, válaszolja papa. Habár pénzben mindig szűkösen vannak, és kemény időket élnek át, az otthon egyszerű örömei azok, amik a boldogságot adják.

charles_10_tan_6

7. Kemény munka, és adott szó
Az első évad Ahol barát terem című epizódjában papa megtanítja, mit is jelent az igazi, kemény munka, amikor egy tető javításába fog bele, és közben egy takarmányüzletben zsákokat cipel. Miután megsérül, és ágyban kell maradnia, ezáltal nem tudja határidőre elvégezni a munkát, egyszerűen figyelmen kívül hagyja a doktor intelmeit, és csak azért is befejezi az elvállalt munkát. Megtartja a szavát. Mindeközben a barátai a segítségére sietnek a nehéz zsákok cipelésében. Papa keményen dolgozik a malomban is, miközben saját családja számára ő maga készíti el a szükséges dolgokat. Saját ügyessége tűnik ki asztalosként, akkor is, amikor halcsapdát készít, hintaszéket, gyerekágyat, sőt, fanyerget Laura számára.

charles_10_tan_7

8. A muzsika megnyugtatja a lelket…
„…ezzel elővette a hegedűjét, és játszani kezdett. Ez volt mind közül a legjobb!” (Kicsi ház a nagy erdőben) Papa, amikor csak tehette, játszott a hegedűjén a családjának. Énekelt és táncolt, vidám és mulatozós, szomorú és bánatos, lassú nótákat. Örömet vitt az Ingalls család otthonába és azok számára, akik látogatóba jöttek hozzájuk. 1937-ben Laura az egyik, lányának írt levelében így ír édesapjáról: „Papa nem volt üzletember. Vadász volt és trapper, zenész és költő.”

charles_10_tan_8

9. Szívből jövő ajándékok és találékonyság
Az Ingalls család tagjai megajándékozták egymást, és ezek nem csupán találékonyságra világítanak rá (ügyesen felhasználni mindent, ami körülöttük van, ugyanakkor nem elpocsékolni semmit), hanem rengeteg energiát is beletettek az ajándékokba. A legtöbbje saját kezűleg készített volt, amiket ők kötöttek, építettek, varrtak, sütöttek vagy kézműveskedtek. A Karácsony a kis farmon epizódban kaptak csupán a lányok egy-egy fényes karácsonyi pennyt és egy-egy piros, egyujjas kesztyűt. Papa a legtöbb dolgot saját kezűleg készítette. „Már minden, ami a kicsi házban volt, fel lett pakolva a szekérre, kivéve az ágyakat, az asztalt és a székeket. Ezeket nem vitték magukkal, mivel papa majd úgyis fog újakat készíteni” (Kicsi ház a nagy erdőben)

charles_10_tan_9

10. Merészség és bátorság
„Ő az olyan vidéket szerette, ahol vadállatok éltek anélkül, hogy félniük kellene” (Kicsi ház a prérin). Papa a családjával még lakatlan, be nem települt vidékre költözött. Átkeltek folyókon, hogy megtalálják új otthonukat. A pilot részben láthatjuk, amikor papa kiugrik a szekérből, hogy segítse a lovakat áthúzni a vízben a túlsó partra. Majdnem a kocsi alá zuhan. Bátran szembenéz a hömpölygő vízzel, hogy a családját biztonságban tudja. Papa a bátorság megtestesítője volt.

charles_10_tan_10

Charles Ingalls ezeket és még sok mást tanított nekünk életével. Hozzánk beszélt minden szavával, cselekedetével, szívével és szellemével. Nagyszerű férj volt, apa, barát és pionír.

forrás: Little House on the Prairie